6. Bedrijfsvoering

Algemeen

De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft aanvullende informatie op het programma bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoeringsbegroting is met een meer kaderstellend karakter tot stand gekomen. Op basis van aanvaard beleid is de begroting opgesteld om zo beter te kunnen sturen op beheersing van de budgetten.