• Home

1. Wonen in Assen

Samenvatting

21

De woningproductie was nog niet op het gewenste niveau. Het herstel op de woningmarkt werd echter wel zichtbaar door een toename van nieuwe bouwinitiatieven. De gemeentelijke huisvestingstaakstelling voor statushouders is voor 91% gerealiseerd. Het woningmarktonderzoek is opgeleverd. De structuurvisie leveren we niet meer als traditionele structuurvisie op, maar als strategienota.

In de openbare ruimte zijn in het kader van risico- gestuurd beheer groot onderhoud en vervanging in toenemende mate uitgesteld. In het beheer is een groot aantal Meewerkers en SW-medewerkers ingezet. Hierdoor was de beeldkwaliteit gemiddeld iets boven de afgesproken norm; in de wijken en de centra minimaal op kwaliteitsniveau B. De bezuinigingen zijn doorgevoerd, maar konden in de praktijk niet volledig worden gerealiseerd door verplichtingen aan Alescon en Werkplein Drentsche Aa.

Er is een pilot Publiek Vervoer ingevoerd onder de naam Cityline. In de directe schoolomgeving is een aantal kleine fysieke maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het duurzaamheidscentrum Assen is geopend en werd intensief gebruikt. We boden bewoners de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rente geld te lenen voor het aanschaffen van zonnepanelen op hun woning. We hebben voor het ‘Nul-op-de-meter’-project in de Lariks een financieringsmodel opgezet dat landelijke aandacht heeft getrokken.

De invoering van containermanagement is succesvol afgerond. Containers voor kunststof verpakkingsafval zijn bij 17.000 huishoudens in de laagbouw in gebruik genomen.