3. Meedoen in Assen

Samenvatting

37

De nieuwe taken voor Jeugdhulp en Wmo zijn ingepast in de gemeentelijke uitvoering. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de organisatorische en meer praktische aspecten. We raken al met al steeds beter ingeregeld, de risico’s zijn onder schot, ingewikkelde casussen worden goed opgepakt en de Asser lobby op Beschermd Wonen was succesvol. Naast het inregelen ontstaat langzaam ruimte voor de transformatie-opgaven in het Sociaal Domein. Met de komst van de nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn is het speelveld voor welzijn ingrijpend veranderd. Vaart Welzijn speelt op diverse terreinen een prominente rol en organiseert de buurtteams, die inmiddels een stedelijke dekking hebben gekregen. Via extra opdrachten is Vaart Welzijn verder actief op de lichtere vormen van jeugdhulp en het stimuleren van sport en bewegen. Met een nieuwe overeenkomst voor Mijn Buurt Assen hebben Actium en de gemeente afgesproken voor nog eens vier jaar te werken aan de leefbaarheid van Assen. Andere initiatieven zoals de stichting STILA ondersteunen dit.
De komst van de alles-in-een-school is een logisch vervolg op de Brede School en biedt optimale kansen voor de ontwikkeling van kinderen.