• Home

4. Aantrekkelijk Assen

Samenvatting

46

Het valt ons op dat er in toenemende mate sprake is van samenwerking in de stad. Ondernemers, instellingen en inwoners initiëren, werken met ons samen en leveren een grote bijdrage aan dit programma. Het succes van het TT-Festival bijvoorbeeld. De ondernemers hebben een grote rol bij het festival gekregen. Ook op lastiger onderwerpen zijn we in gesprek gebleven met de stad. De gesprekken over het FOC in Assen gaan ook over de toekomst van de binnenstad. De kwaliteit van het straatbeeld is verbeterd, doordat auto’s vaker in garages worden geparkeerd dan op straat. Voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad hebben wij tussentijds en in overleg met de ondernemers de maximale parkeerduur in een aantal straten aangepast. Inwoners van Marsdijk hebben het burgerinitiatief Marsdijk-Alert ingesteld en de bedrijventerreinen en het centrum zijn het afgelopen jaar gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.
De deelnemers van het cultureel hart hebben een stichting opgezet om activiteiten beter te organiseren en te financieren door fondsenwerving. In 2015 is er al een flink bedrag aan externe financiering binnengehaald. Samen met het ICO en de gebruikers van het Mercuriustheater hebben wij het pand Zuidhaege 2 omgevormd tot een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor kunst en cultuur.