• Home

5. Samen werken aan Assen

Samenvatting

51

Inwoners, ondernemers, organisaties en adviesraden worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en de uitvoering van bestaand beleid. Bij advisering wordt in de gemeente steeds meer de nadruk gelegd op proces, verbinden en regie en minder op inhoudelijke expertise. In de Samenwerking Drentsche Aa zijn zowel de onderdelen Belastingen, als de onderdelen Personeel en Salarisadministratie per 1 november 2015 samengegaan. De feitelijke samenwerking is zo kort geleden gestart, dat het nog niet zinvol is de effecten te meten.
In 2015 is op verschillende manieren gewerkt aan de versterking van de regionale samenwerking tussen Groningen en Assen. Namens de NG4 is in 2015 een projectenverwerver in Brussel aan de slag gegaan. Voor Assen heeft dit geresulteerd in een project op het gebied van de koppeling tussen sensortechnologie en mobiliteit en een project op het gebied van duurzaamheid door gedragsbeïnvloeding.
Er is succesvol gelobbyd voor het behoud van de rechtbank in Assen.
De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, waaronder de gemeente Assen, hebben besloten een strategische verkenning te laten uitvoeren. De resultaten hiervan komen in 2016 beschikbaar.
Door de aanschaf van nieuwe software voor Burgerzaken wordt de digitale dienstverlening plaats-onafhankelijk gemaakt: hierdoor is zelfbediening voor en door de burger mogelijk, 24x7 vanaf elk gewenst apparaat. Dit leidt tot snellere, eenvoudigere en goedkopere dienstverlening. Bovendien kan de aanvrager inzien wat de stand van zaken van zijn aanvraag is.