• Home

7. Vastgoed en grondbedrijf

Samenvatting

64 1

Er is een goede start gemaakt met de vermindering van de vastgoedportefeuille. Het gebouw van de VRD/GGD/ Brandweer is verkocht en meerdere gebouwen en herontwikkelingslocaties zijn in verkoop genomen.
De sociale huurwoningen, het duurzaamheidscentrum Assen en het Dr. Nassau College, locatie Quintus zijn door de oplevering toegevoegd aan de vastgoedportefeuille.
Beheer- en exploitatievormen van wijkgebouwen zijn verder vormgegeven. Solitaire onderwijsgebouwen zijn in juridisch eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. Met de kinderopvangorganisaties zijn nieuwe huurafspraken gemaakt om ze in het kader van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan in of bij de scholen te blijven huisvesten.
Er is een meerjarig onderhoudscontract voor De Nieuwe Kolk afgesloten.
Het faciliterend grondbeleid is nadrukkelijk toegepast. Voorbeelden zijn: de prijsvraag ontwikkellocatie Mercurius, het grondbeleid bij het initiatief voor een Factory Outlet Center en de ontwikkelvisie voor Kloosterveen.
De grondexploitaties van Marsdijk 2, tussengebied Kloosterveen, Schepersmaat 2, Weiersstraat, Kloosterveen I, Kloosterhout 2 en Kloosterstede 2 zijn afgesloten.