• Home

2. Werken in Assen

Samenvatting

 

De Participatiewet is van kracht geworden. Daarvoor zijn de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gestart met het ontwikkelen van één uitvoeringsorganisatie van deze wet: Werkplein Drentsche Aa. De werkgelegenheid in onze gemeente is gelijk gebleven. Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een uitkering is licht gestegen. Het aantal mensen dat uit de bijstandsuitkering is uitgestroomd is licht gestegen. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden is licht toegenomen. Via Werkpunt! hebben we inwoners begeleid naar de arbeidsmarkt. Met betrekking tot kwetsbare jongeren is er geïnvesteerd in het verbeteren van de aansluiting tussen school en arbeidsmarkt.

We hebben Asser bedrijven en ons sensornetwerk verbonden met regionale, nationale en internationale netwerken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis, mogelijkheden tot samenwerking, innovatie en projecten en contact met potentiële afnemers van hun producten.

We zijn gestart met een verkenning naar de komst van een Factory Outlet Center. Er is een intentieovereenkomst getekend met de initiatiefnemer. We zijn een proces gestart om met stakeholders tot een zorgvuldige afweging te komen.

Binnen het programma FlorijnAs zijn diverse projecten uitgevoerd. De afrit op de A28 voor de TT en het Werklandschap Assen Zuid zijn opgeleverd. Bij de Blauwe As zijn drie fietsbruggen en de Blauwe Klap in gebruik genomen. Er is een definitief ontwerp gemaakt voor het Stationsgebied. Het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is onherroepelijk geworden.

De prognose voor verkoop van bedrijventerreinen is niet gehaald. We hebben een aantal maatregelen genomen met als doel meer inzicht in de marktvraag te krijgen en gerichter acquisitie te doen.